موسسه توسعه اقتصاد فضای مجازی “سایبر اکو” با تکیه بر تجربه­ ی مطالعات اقتصادی در فضای مجازی و در کنار متخصصین دانشگاهی در زمینه­ های اقتصاد ، مدیریت و فناوری اطلاعات در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی سازمان ها و بنگاه های خصوصا در فضای مجازی فعالیت های خود را در سال ۱۳۹۱آغاز نمود. این موسسه فعالیت های خود را در چهار حوزه زیر به مشتریان ارائه می نماید:

  • حوزه پژوهش های تخصصی

  • خدمات مشاوره ای، مدیریتی و فنی مهندسی

  • برگزاری همایش ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی در حوزه فضای مجازی و تجارت الکترونیک

  • ترجمه و ویراستاری عمومی و تخصصی