فرم همکاری با موسسه توسعه اقتصاد فضای مجازی

2 + 5 = ?

جدول شماره ۲

موارد انتخابی خود را با توجه به موارد زیر در فرم جدول ۲ وارد کنید

۱-ابزارهای مالی در فضای مجازی (فین تک ، بازار سرمایه …)

۲-پول های مجازی( bit coin , …)

۳-اقتصاد بخش عمومی در فضای مجازی

۴-اشتغال و کسب و کار در فضای مجازی

۵-فنی و مهندسی

۶-بیمه مجازی

۷-دیگر موارد

جدول شماره ۱

موارد انتخابی خود را با توجه به موارد زیر در فرم جدول ۱ وارد کنید

رمزنگاری-بلاک چین

کلان داده

واقعیت افزوده

شهر هوشمند

واقعیت مجازی

هوش مصنوعی

اینترنت اشیا

پوشیدنی های مجازی

رایانش ابری

وب ۱ و ۲ و ۳

مطالعات هویت و فضای مجازی

مطالعات دین و فضای مجازی

مطالعات فرهنگ مجازی

مطالعات آسیب شناسی فضای مجازی

مطالعات سیاست گذاری فضای مجازی

مطالعات کاربران فضای مجازی

دیگر موارد