کتاب انقلاب ساتوشی – فصل ۲ قسمت ۵

فرانسه آماده‌ی قانون‌گذاری بر روی ICO ها می‌باشد