قیمتت بیت کوین از سال 2010 و 2012

قیمتهای_روزانه_بیت_کوین_ازسال_2010 قیمتهای_ماهانه_بیت_کوین_ازسال_2012 نویسنده : فائزه شاهوردی

مبادلات ذره‌ای (Atomic Swaps) چیست؟