دوره “اقتصاد دیجیتال ؛ کاربردهای بلاکچین و ماهیت رمزارزها” در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.

دوره “اقتصاد دیجیتال ؛ کاربردهای بلاکچین و ماهیت رمزارزها”
در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد
برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://evnd.co/z4rl2 مراجعه نمایید.
@cybereco

نشست نخبگانی بررسی فقهی ارز مجازی

نشست تخصصی کسب و کار های فضای مجازی

سلسله نشستهای تخصصی کسب و کار فضای مجازی

سید مسعود شریفی

نشست دانشجویی در دانشگاه صنعتی شریف

اولین و بزرگترین رویداد بیت کوین در ایران