هوشمندسازی تصمیم گیری های اقتصادی می تواند موجب کاهش مشکلات ناشی از اختلالات تکنولوژیک شود و ابزارهای بلند مدت مناسبی را در اختیار ما قراردهد.

یادداشتی درباره انقلاب دیجیتال (قسمت دوم)

هوشمندسازی تصمیم گیری های اقتصادی می تواند موجب کاهش مشکلات ناشی از اختلالات تکنولوژیک شود و ابزارهای بلند مدت مناسبی را در اختیار ما قراردهد.

یادداشتی درباره انقلاب دیجیتال (قسمت اول)

قانون اساسی رمزارز‌ها به وسیله کمسیون بورس و اوراق بهادار امریکا منتشر شد

قانون اساسی رمزارز‌ها به وسیله کمسیون بورس و اوراق بهادار امریکا منتشر شد

ممکن است بلاکچین آنگونه که تصور می‌کنیم امن نباشد!

نظام بانکداری الکترونیکی ایران به پروتکل بلاک‌چین مجهز خواهد شد